Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-Yapı Malzemeleri Faaliyetleri

1

Yapı Malzemeleri Denetleme İşlemleri

1- Kuruluşun adı, iletişim bilgileri,

2-  Ticaret sicil no, (Ticaret Sicil Gazetesinin firma kuruluşuyla ilgili bir nüshası)

3- Kuruluş amacı, yetki ve sorumluluklar,

4- Organizasyon şeması,

5- Yetkililerin imza sirküleri,

6-  Denetim ve/veya müracaatın kapsamı; başvuruya esas ilgili AB komisyon kararları
burada tespit edilen uygunluk teyit sistemleri, yapı malzemesi ile ilgili uyumlaştırılmış
teknik şartnameler ve yapı malzemesinin kullanıma uygunluğunu belirleyen
yürürlükteki diğer mevzuat,

7-  Denetim ve/veya müracaat konusuna giren yapı malzemeleri ve varsa bileşenleri,

8- Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi,

9-  Personel durumu (uygunluk değerlendirme, teyit ve belgelendirmesi işlemlerini
yapan teknik personelin sayısı, eğitim durumu, sahip olduğu ve geçerliliğini yitirmemiş
sertifikaların kopyaları),

10-  Laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (başvuru kapsamında yapılacak
deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici/taşeron laboratuvar
tarafından yapılacağının protokol ile belirlenmesi),

11-  Yüklenici/taşeron kullanılması halinde laboratuvar adı ve teçhizat durumu
(müracaat konusu ile ilgili amaca yönelik),

12-  Kalite el kitabı ve ekleri (prosedürler, talimatlar ve destek dokümanları),

13- Mesleki sorumluluk sigortası,

14-  Son yıla ait bilanço ve kar/zarar cetveli, kuruluş yeni ise bilanço ile gelir- gider
hesapları,

15- Sahip olduğu kalite belgeleri (Akreditasyon Sertifikası, vb.)

3 Ay

3 Ay

2

Taze Beton Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

5 İş Günü

5 İş Günü

3

Taze Beton Numunesi Raporunun Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

1 Ay

1 Ay

4

Karot Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

1 İş Günü

2 İş Günü

5

Karot Numunesi Raporunun Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

8 İş Günü

8 İş Günü

6

Demir Donatı Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

1 İş Günü

2 İş Günü

7

Demir Donatı Çekme

Dayanımı Raporunun

Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

5 İş Günü

5 İş Günü