Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmetleri Standartları-Yapı Denetimi Faaliyetleri

1

Kontör Yükleme

1- Dilekçe,

2-  T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 No’lu
hesabına yatırılmış Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

3 İş Günü

3 İş Günü

2

Yapıya İlişkin Bilgi   Formu (YİBF)Fesih İşlemi

1- Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne tebliğ edilecektir.)

Veya İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış ya da inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapılarda İlgili idaresince düzenlenmiş   resmi bilgi yazısı

3 İş Günü

3 İş Günü

3

Denetçi İşe Başlamaİşlemi

1- Firma Kaşe İmzalı Dilekçe

2- Denetçi Belgesi Aslı ve Fotokopisi

3- T.C. Kimlik numarası beyanı veya kimlik fotokopisi

4-  Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren
sözleşme)

5- Denetçi taahhütnamesi

6- İmza beyanı

7- Adli Sicil Kaydı

8- İşe başlama SGK belgesi(Firma Kaşe ve imzası olacak)

9- İkametgah Belgesi(1 ay süreli)

3 İş Günü

3 İş Günü

4

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi

1- Firma kaşe ve imzalı dilekçe

2- Kontrol Elemanı Taahhütnamesi

3- İmza Beyanı

4- T.C. Kimlik No beyanı veya Kimlik Fotokopisi

5- İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi*

6- Adli Sicil Kaydı

7-  Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren
sözleşme)

8- İkametgah Belgesi

9- İşe başlama SGK belgesi(Firma Kaşe ve İmzası olacak)

*Makine Müh. Oda Kaydı 1 ay süreli; İnşaat Müh,Elektrik Müh, ve Mimar Oda Kaydı 3 ay sürelidir.

3 İş Günü

3 İş Günü

5

Denetçi ve Kontrol Elemanı ve

Yardımcı Kontrol Elemanı

İstifa İşlemi

1- Noterce düzenlenmiş istifaname

(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)

3 İş Günü

3 İş Günü

6

Denetçi ve Kontrol Elemanı ve

Yardımcı Kontrol Elemanı

Vefat İşlemi

1- Vefat belgesi (6 iş günü içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Dilekçe İle başvurulur)

3 İş Günü

3 İş Günü

7

Denetçi Vize İşlemi

Denetçi belgelerinin 5 yılda bir yapılan vize işlemi için

1- Dilekçe

2- Denetçi Belgesi aslı

3- Adli Sicil   Kaydı

4-  Sağlık Raporu (son üç aya ait; Şantiyelerde çalışmasına engel yoktur ibareli)

5-  Bağlı bulunduğu meslek odasından almış olduğu Oda Sicil Belgesi

6- Banka Dekontu ile müracaat eder.

(2008 yılından önce alınmış Denetçi Belgeleri vize yapılmadan önce Bakanlıkta yenilenecektir.)

3 İş Günü

5 İş Günü

8

Denetçi Kullanıcı Şifre İşlemleri

1- Dilekçe(Islak İmzalı)

2- İkametgah Belgesi

3- Kimlik Fotokopisi

3 İş Günü

3 İş Günü

9

Proje müellifi ve Şantiye Şefi Bilgi Güncelleme

Proje müellifi ve Şantiye Şefi tarafından sunulan

1- Dilekçe

2- İkamet Belgesi

3- İlgili Oda Kayıt Belgesi

3 İş Günü

3 İş Günü

10

Yapı Denetim Sisteminde Yapı Sahibi Düzetme İşlemleri

1- Dilekçe

2- Fesihname

2- İlgili İdare Yazısı ile Seviye Tespit Tutanağı

3- Eski ve Yeni Tapu Aslı ve Fotokopisi

4- Eski Ruhsat Fotokopisi

3 İş Günü

3 İş Günü

11

Yapı Denetim Sisteminde Muafiyet İşlemleri

1- İlgili İdare Üst Yazısı

3 İş Günü

3 İş Günü

12

Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

1- Dilekçe

2- Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Yönetmelik Eki)

3-  Ticaret ya da Sanayii Odasından alınan Meslek Odası kayıt belgesi aslı

4-  Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döner sermaye hesabı 118 gelir koduna
Tüzel kişiler vergi numarası ile yatırılacak dekontun aslı

5-  Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ya da tasdikli
sureti)

6- Vergi Levhası Fotokopisi

3 İş Günü

4 İş Günü

13

Şikâyet İşlemleri

1- Şikayet dilekçesi ve ekleri

15 Gün

15 Gün

14

Yapı Denetim Kuruluşlarının İzin Belgelerinin Vize İşlemi

1- Yapı Denetim İzin Belgesi(Aslı)

2- Ticaret   Sicil Müdürlüğünden Alınan Son Ortaklar Listesi(Aslı)

3-  Yapı Denetim İzin Belgesi Vize Ücret Dekontu(Halk Bankası Bakanlık kurumsal
hesabı 101 No’lu ücret kodu)

4- Mevcut Ortakların Adli Sicil Kaydı

5- Mevcut Ortakların İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi

6-  Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro
Şantiye Denetim Raporu

8 İş Günü

10 İş Günü

 

15

Yapı Denetim Kuruluşlarının

Bürosunun Adres Değişikliği

için Uygunluk Raporu

verilmesi işlemi

1- Ticaret Sicil Gazetesi(Adres Değişikliği yapılan)

2- Kira sözleşmesi veya ofis tapusu

3- Kat planı (belediyesince onaylı)

4-  5 Bilgisayar, 2 yazıcı, 1 fotokopi makinesinin kuruluş adına faturası

5- 3 Aracın ruhsatları (araçlar kiralık ise ayrıca kira sözleşmeleri)

6- En az 100 m²   ofisin kullanım krokisi

8 İş Günü

8 İş Günü

16

Yapı Denetim Kuruluşlarının

İlk Kuruluşu için Uygunluk

Raporu Verilmesi İşlemi İşlemi

1- Ticaret Sicil Gazetesi(Adres Değişikliği yapılan)

2- Kira sözleşmesi veya ofis tapusu

3- Kat planı (belediyesince onaylı)

4-  5 Bilgisayar, 2 yazıcı, 1 fotokopi makinesinin kuruluş adına faturası

5- 3 Aracın ruhsatları (araçlar kiralık ise ayrıca kira sözleşmeleri)

6- Ofisin kullanım krokisi

8 İş Günü

8 İş Günü