Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-Proje Hizmetleri

t^     ^^^                                                       ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANLİĞİ                                                                                  KAMU HİZMET STAN DARTLARI

NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu süreye hizmetin gereği diğer kurum ve kuruluşlarda

geçen süreler dahil değildir.

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet   Süresi

İl Müdürlüğü Hizmet Süreleri

PROJE FAALİYETLERİ

1

Proje İncelenmesi ve Onaylanması

1-  İlgili kurumdan talep yazısı veya müellifinin dilekçesi,

2-  Projeler, detaylar ve hesap raporları,

3-  Altyapı bilgileri (su,kanalizasyon,elektrik, data bağlantı noktaları, yol kotları)

4-  Zemin Etüt raporları ,

5-  Yatırımcı kuruluşun fonksiyonel yönden uygunluğu ,

6-  Arsa hukuki bilgileri (tapu , aplikasyon belgesi, imar plan örneği , son bir yıla ait imar
durumu)

30 GÜN

45 GÜN

2

Güçlendirme Projelerinin İncelenmesi ve Onaylanması

1-  İlgili Kurumdan talep yazısı ve müellifinin dilekçesİ

2-  Güçlendirme projeleri, detayları ve hesap raporları,

3-  Zemin Etütü raporları

4-  Beton ve yapı malzemelerinin laboratuar sonuçları,

5-  Güçlendirme tahkik raporu ve maliyet hesabı,

30 GÜN

30 GÜN

3

Proje, Plankote ve Vaziyet

Planı Hazırlanması ve

Onaylanması

1-  İlgili kurumdan talep yazısı ,

2-  Arsa hukuki bilgileri ( tapu , aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıl
içerisinde alınmış imar durumu )

3-  İlgili kurumun fonksiyonel yönden uygunluğu,

30 GÜN

30 GÜN

4

Rölöve Projesi Hazırlanması

İlgili kurumdan talep yazısı,

15 GÜN

30 GÜN

5

Tadilat Projesi Hazırlanması

1-  İlgili kurumdan talep yazısı,

2-  Mevcut projeler veya rölöveler ,

20 GÜN

30 GÜN

6

Çevre düzenleme projeleri Haz.

1-  İlgili kurumdan talep yazısı,

2-  Arsa hukuki bilgileri (tapu,aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıl içerisinde
alınmış imar durumu),

20 GÜN

30 GÜN

7

Özel Kurum Açmak İçin Uygun

Görüş Verilmesi (Milli Eğitim,

Sosyal Hizmetler, Sağlık)

1-  Talep yazısı,

2-  Tüm projeler onaylı (mimari,statik,eelktrik,mekanik)

3-  İmar plan örneği, imar durumu ,

4-  Yapı Ruhsatı,

5-  Mevcut yapı ise tadilat ruhsatı,

6-  Kat mülkiyet izni,

7-  Deprem dayanıklık ve sağlamlık raporu,

15 GÜN

15 GÜN

8

Zemin Etüt Raporu Onaylanması

1-  İlgili kurumdan talep yazısı

2-  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 18.08.2005 tarih ve
847 sayılı yazısı ekindeki formata uygun hazırlanmış etüt raporu,

15 GÜN

15 GÜN