Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-ÇED Faaliyetleri

1

Çevresel Etki Değerlendirmesi

1-      Başvuru dilekçesi,

2-      Proje özeti,

3-      Proses Akım Şeması,

4-      Tapu veya Kira Kontratı,

5-      Vaziyet Planı,

6-  Şirket yada şahıs İmza Sirküsü,

7-  Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

8-      Kapasite raporu, (varsa)

15 gün

20 GÜN

2

ÇED Yönetmeliği Ek- II

Kapsamında yer alan faaliyetin

değerlendirilmesi

1-  e- ÇED Proje Tanıtım Dosyası,

2-  Noter Onaylı İmza Sirküleri,

3-  Vekaletname,

4-  Taahhütname,

5-  Dekont

25 iş günü

25 iş günü

3

Proje Sahibi Değişikliği

1-      Başvuru dilekçesi

2-      Devir ile ilgili bilgi ve belgeler

3-      Taahhütname

4-      İmza sirküsü

20 gün

20 GÜN