Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

1

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu

1-     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi,

2-    Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-    Güncel tarihli tapu kaydı. (Riskli binadaki hisse oranı ve bağımsız bölümü gösteren
belge)

4-    Lisanslı firmadan alınan riskli bina tespit raporu inceleme formu

5-    Nüfus Müdürlüğünden alınacak tahliye ettiğine dair yeni adresini gösterir adres
bilgileri raporu.

6-    Tahliye Taahhütnamesi.

7-    Bağlı bulunduğu belediyeden alınan yıkım yazısı.

30 gün

15 GÜN

2

Riskli Yapı Tespiti

1-     Lisanslı Firma Başvuru Dilekçesi.

2-     Malik Dilekçesi,

3-     Malikin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-     Malikin Tapu Fotokopisi.

5-     Riskli Yapı Tespit Raporu ve ekleri

10 iş günü

15 İş günü