Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
ÇED Görüşü için İstenen Evraklar

ÇED Görüşü için İstenen Evraklar


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ


Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED); Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade etmektedir.
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Çevre Kanununun 10.maddesi “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.” hükmündedir.

BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ:

ÇED Yönetmeliği kapsamında;
Gerçekleştirilmesi planlanan projeye ait inşaat çalışmaları, diğer tesisat ya da planların uygulanması çalışmaları; projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan yada dolaylı olarak, kısa ve uzun dönem de geçici veya kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikler; projeden etkilenecek alanı baz alarak projenin çevresel etkisinin önemine göre;

• EK-I listesinde yer alan projeler
• EK-II listesinde yer alan projeler
• Yönetmelik Kapsamı dışında kalan projeler olmak üzere


Dilekçe örneği